SQAS certificering

Uw chemisch en vloeistof transport kunt u veilig toevertrouwen aan JGT.
JGT is sinds 2011 SQAS (Safety and Quality Assessments Systems) gecertificeerd volgens de eisen van CEFIC (European Chemical Industry Council). Hiermee is gewaarborgd dat het transport van (chemische) goederen op een veilige, kwalitatief goede en voor het milieu juiste manier door JGT wordt uitgevoerd. Dit certificaat moet elke drie jaar opnieuw worden behaald.
Vervoerders van chemische grondstoffen en eindproducten moeten aan bepaalde normen voldoen. Vooral grote chemische concers verlangen dit van de logistiek partners. Bij ons is uw lading in veilige handen.